top of page

סדנאות וסמינרים

המרצה

פרטי הפעילות

נושא הפעילות

תאריך

דר' חיים רוזנטל, 

קובי נחושתן ורון יפה

מיועד לקהל הרחב

22.12.23

דר' חיים רוזנטל 

ויגאל אלפסי

6 מפגשים לקהל הרחב ולמתעניינים בלימודים

5.1.24

דר' חיים רוזנטל ומרצים אורחים

מיועד לקהל הרחב

10 מפגשים, אחת לשבועיים

6.2.24

bottom of page